Så här jobbar vi.

Vi börjar med att lyssna

Vi vill göra det så enkelt som möjligt för företag och organisationer att erbjuda sina medarbetare och medlemmar trygghet. Det gör vi genom ett nära samarbete där vi delar kunskaper och insikter och arbetar tillsammans för individens bästa.

När samarbetet fungerar som bäst är vi en länk i våra kunders värdekedjor. För att det ska vara möjligt behöver vi förstå kundens verklighet. Därför börjar vi med att lyssna och ställa frågor. Först när vi känner våra kunder och deras utmaningar kan vi bidra inom områden som social hållbarhet, hälsa, arbetsgivarvarumärke eller medlemsnytta. En grundförutsättning är förstås bra och begripliga försäkringar, men ännu viktigare är att individen är rätt försäkrad. Som ett nischat försäkringsbolag är vi specialister på det vi gör. Våra medarbetare har djup kompetens, ett stort engagemang och fokus. Våra kunder kan därför förvänta sig att få det försäkringsskydd som är bäst för just deras anställda eller medlemmar. De får dessutom en partner som stärker deras erbjudande som arbetsgivare eller medlemsorganisation.

Hållbara medarbetare

Den försäkrades bästa som gemensamt intresse

Vi vet att våra kunder förväntar sig att vi tar hand om deras medarbetare eller medlemmar på bästa sätt, inte minst i den utsatta situation de befinner sig när de drabbats av en skada. Våra kunder ska kunna lita på att Bliwa tar hand om den försäkrade, informerar om förändringar och ger tips och råd, förklarar hur försäkringarna fungerar och klargör vad som ingår och inte ingår. Målet är att individen ska känna sig trygg med att hon vet vilket skydd hon har, vad hon behöver och hur hon ska agera om hon vill göra förändringar eller om något händer.Bliwa modell samarbete

Digitaliseringen genomsyrar allt

Bliwa ska vara ett försäkringsbolag att räkna med även i framtiden. Därför har vi tagit det strategiska beslutet att låta digitalisering gå som en röd tråd genom allt utvecklingsarbete. Det påverkar Bliwas produkter, tjänster och affärsmodeller, vår kommunikation och vårt sätt att arbeta. Några exempel på detta är:

  • Anpassningsbara digitala plattformar som underlättar att på bästa sätt ta emot nya kunder och deras medlemmar eller anställda.
  • Individanpassad kommunikation med den försäkrade, såväl vad gäller innehåll som kanaler har gjort det möjligt för oss att möta individen där hon är och när hon är mottaglig för det.
  • Mer effektiv och begriplig kundservice och skadereglering
  • Mätning och analys av data ger Bliwa kunskaper och insikter om försäkrades behov och beteenden. Kunskaperna delar vi med våra kunder och tillsammans utvecklar vi ännu bättre trygghet för den försäkrade.

kundrelationer lyhördhet transparens Bliwa