Specialist på personriskförsäkring för grupper
Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som under 60 år specialiserat sig på personriskförsäkring för grupper av individer. Vi utvecklar försäkringar och tjänster i takt med att kundernas förutsättningar och behov förändras.

Ett kundägt försäkringsbolag
Försäkringstagarna är Bliwas ägare och de har möjlighet till inflytande och del av resultatet. Bliwas överskott går tillbaka till försäkringstagarna genom sänkta premier och förbättrade villkor.

Försäkringar för livet
Bliwas försäkringar ger trygghet om något oförutsett inträffar. Bliwa ger också hälsofrämjande stöd för att förebygga ohälsa. För Bliwas kunder innebär det friskare medarbetare, förbättrat verksamhetsresultat, ökad konkurrenskraft och lägre försäkringspremier.