Försäkringar är en viktig del av ett hållbart samhälle

Försäkringar är en viktig del av samhällets sociala skyddsnät för människor vid olika händelser i livet. De bidrar till ett socialt hållbart samhälle, men också till ekonomisk hållbarhet för den enskilde individen. Våra försäkringar hjälper människor ekonomiskt, med vård eller rehabilitering vid arbetslöshet, sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Vi kan på så sätt öka tryggheten, förbättra människors hälsa och ekonomiska situation och bidra till mer hållbara företag, organisationer och samhällen.

Koll skapar trygghet

På Bliwa vet vi att hållbara samhällen byggs av trygga människor. Därför gör vi allt vi kan för att göra människor tryggare. Vi utvecklar försäkringar, tjänster och kommunikation för att stötta människor i svåra situationer, men också för att hjälpa dem att inte hamna där. En grundförutsättning är att individen är rätt försäkrad. Vi vet också att för att vara trygg i de beslut man fattar så måste man förstå. 

Hållbara investeringar lönar sig i längden

Som försäkringsbolag påverkar vi vår omvärld utifrån hur vi väljer att investera vårt kapital. Med ansvarsfull kapitalförvaltning kan vi göra skillnad och bidra till en bättre och mer hållbar värld. Vi ser också att hållbara investeringar ger högre avkastning i längden.

Ett försäkringsbolag att räkna med även i framtiden

För att vi långsiktigt ska hålla våra löften till kunder och försäkrade ska det finnas pengar att betala ut, men vi måste också kunna möta förändrade kundbehov och marknadsförutsättningar. 

Engagerade medarbetare presterar bättre

För att göra ett bra jobb måste man se den stora bilden och förstå sin roll i den. Man måste ha kunskaper och verktyg och man måste känna stöd och uppmuntran. En grundförutsättning är att må bra och ha en sund balans i livet.