Begriplighet skapar trygghet.

Vi utvecklar försäkringar, tjänster och kommunikation för att stärka individens upplevelse av trygghet. En grundförutsättning är att individen är rätt försäkrad. Vi vet också att för att vara trygg i de beslut man fattar så måste man förstå. På Bliwa arbetar vi därför hårt med att vara begripliga på alla sätt. Det handlar om hur vi uttrycker oss, att möta individen där hon är och när hon är mottaglig för det. Men det handlar också om vårt erbjudande, våra produkter och hur vi arbetar.

De företag och organisationer som är våra avtalskunder ska känna förtroende för Bliwa som en nära och långsiktig samarbetspartner, som förstår och alltid sätter deras medarbetare och medlemmar främst. Genom ett nära samarbete där vi delar kunskaper och insikter gör vi det så enkelt som möjligt för dem att erbjuda sina medarbetare och medlemmar trygghet. Tillsammans har vi den försäkrade individens bästa som gemensamt intresse.

Begriplighet för den försäkrade innebär en förmåga att fatta ett initierat beslut om försäkring. Därför utvecklar vi digitala tjänster där kunderna kan ta ställning till vilka försäkringar de behöver, och hantera förändringar i sitt trygghetspaket. Eftersom man tar till sig information på olika sätt, vill vi även fortsätta att ge personlig service i kombination med en ökad digital närvaro. Extra viktigt är bemötandet i utsatta livssituationer när man behöver använda sin försäkring. Vi strävar efter att alla försäkrade ska vara nöjda med vårt bemötande och förstå på vilka grunder vi fattar beslut.

Våra medarbetare är våra ambassadörer och behöver vara lyhörda för sin omgivning och själva bidra genom att kommunicera och agera på ett begripligt, ansvarsfullt och trovärdigt sätt, såväl internt som externt. Det är också medarbetarna som i det dagliga arbetet ska fånga upp och förstå våra kunders behov och förväntningar. Att kontinuerligt bygga kundinsikter och utveckla vår verksamhet är en grundförutsättning för att kunna möta våra kunders behov.

Vi vill ge dig koll

Vi börjar med att lyssna. Det gör vi för att kunna möta individens behov, beteenden och förväntningar. Och en av våra insikter är att en förutsättning för trygghet är känslan av kontroll. Därför utvecklar vi kommunikationskanaler och digitala tjänster som ska guida individen och göra det lättare att fatta ett initierat beslut, att se över sin trygghet och att använda sin försäkring. Eftersom människor tar till sig information på olika sätt, kombinerar vi personlig service med en ökad digital närvaro. Extra viktigt är bemötandet i de utsatta situationer i livet då man behöver använda sin försäkring. 

citat Kristina Ensgård begriplighet