Långsiktig stabilitet kräver utveckling

Eftersom Bliwa ägs av kunderna blir det naturligt för oss att allt vi gör ska vara för deras bästa. Som kund kan du påverka verksamheten och få insyn i bestånd och resultat. För att vi långsiktigt ska hålla våra löften till kunder och försäkrade ska det finnas pengar att betala ut, men vi måste också kunna möta förändrade kundbehov och marknadsförutsättningar.

Lönsamhet och ansvarsfullt risktagande

Vi strävar efter att skapa långsiktig lönsamhet. Det gör vi genom sunt risktagande, rätt premie över tid, tillväxt, utveckling och en effektiv verksamhet. Den goda lönsamheten genom åren har skapat ett finansiellt starkt företag. Ett hållbart företag.

Bliwa hanterar och investerar stora belopp. Det innebär ett risktagande som vi måste ta höjd för i våra planer för långsiktig hållbarhet. Risk för oss är även hur många av våra försäkrade som behöver få utbetalningar från sina försäkringar. En väl genomförd riskanalys som tar hänsyn till alla väsentliga risker ger oss möjligheter att fatta välgrundade beslut om vilka risker vi ska ta och hur vi minimerar dem. Ett ansvarsfullt risktagande inom vår kapitalförvaltnings- och försäkringsverksamhet är en förutsättning för vår ekonomiska hållbarhet och långsiktiga värdeskapande.

Strategiskt utvecklingsarbete

Bliwa ska vara ett försäkringsbolag att räkna med även i framtiden. Genom kontinuerlig omvärldsanalys och ett nära samarbete med kunderna får vi underlag för det strategiska utvecklingsarbete som hjälper oss att möta förändrade kundbehov och  marknadsförutsättningar. Konsumenten får tillgång till allt fler digitala marknadsplatser
och vi samarbetar med flera aktörer för att finnas där konsumenten letar efter den typ av produkter och tjänster som vi erbjuder.

Under 2018 lyckades vi över förväntan med att öka vår försäkringsaffär. Den snabba tillväxten ställer höga krav på anpassning och utveckling av strukturer, processer, arbetssätt, system, lokaler och arbetsverktyg. Dessutom har vi påbörjat ett mer strukturerat arbete med innovation.