Bliwa har ingen egen säljkår utan fokuserar istället på samarbeten av olika slag. Vårt produkterbjudande lämpar sig väl för försäljning via förmedlare och under rubriken "Försäkringar" kan du som förmedlare läsa mer om vårt erbjudande inom Bliwas fem affärsområden.

Förutom att Bliwa står som försäkringsgivare erbjuder vi ett spektrum av tjänster kopplade till leveransen och det kan handla om allt från registerhållning, kundtjänst och administration, till kund eller förmedlarspecifika websidor samt broschyr och kampanjmaterial.

Trygga kunder

Som kund till Bliwa, där avtal är förmedlat via försäkringsförmedlare, ska man känna sig säker på att information är relevant och korrekt och att de produkter och den service som tillhandahålls skapar en trygghet för både individ och den part som tecknar försäkringsavtal med Bliwa.

Om du har några frågor kan du kontakta Marianne Larsson som är ansvarig för förmedlade avtal inom Bliwa.

E-post: marianne.larsson@bliwa.se
Telefon: 08-696 22 04