Så arbetar vi

Vi bryr oss för mycket om våra kunder och våra erbjudanden för att komma med färdiga lösningar. Så vi börjar med att fråga. Hur ska försäkringarna bidra till att organisationen blir mer attraktiv, att medlemmarna får trygga villkor och att förutsättningarna för välmående hos den enskilde medlemmen ökar?

Vi skapar alltid lösningen tillsammans
Det är skillnad mellan att visa upp hela produktkatalogen och att ställa frågan ”Vad behöver ni?”. Vi föredrar att fråga. Det leder till intressanta diskussioner, men framförallt leder det till att vi tillsammans kan arbeta fram lösningar som fungerar för er. Vi kommer ofta tidigt in i arbetet med att utveckla produkter.

Vi bygger ett paket
Våra försäkringar och tjänster kan ses som byggstenar som sätts samman beroende på vilka behov kunden har. I samarbete med den som företräder gruppen sätter vi samman ett paket som består av olika försäkringar och olika servicetjänster. Anslutningen till försäkringen kan vara frivillig eller obligatorisk och försäkringarna betalas av såväl individen som organisationen.

Vi vill helst vara nära våra kunder
Vår affärsmodell kännetecknas av nära samarbete och ett stort mått av inflytande för kunden. Tillsammans utvecklar vi försäkringen med utgångspunkt i de försäkrades behov men också utifrån arbetsmarknadens utveckling, den politiska utvecklingen samt den egna skadeutvecklingen.

Tekniken förenklar samarbetet
Bliwa utvecklar kontinuerligt IT-system och administration för att kunna tillmötesgå kunders och samarbetspartners arbetssätt. Via webben får den som företräder en grupp insyn i vårt försäkringssystem och den enskilde försäkringstagaren kan hantera sitt försäkringsskydd.

Överskott tillbaka till kunden
Som kund i Bliwa är du också ägare. Det innebär att våra kunder har möjlighet till inflytande och del av resultatet. Bliwas överskott går tillbaka till försäkringstagarna genom premierabatter och förbättrade villkor.