Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Tilläggsförsäkring - Tid och Inkomst

Du kan förlänga tiden med ersättning från inkomstförsäkringen (tilläggsförsäkring – tid) samt försäkra en högre månadsinkomst än de 80 000 kronor som basförsäkringen försäkrar (tilläggsförsäkring – inkomst).

Ditt skydd

Tilläggsförsäkring – inkomst

Betalas ut under samma tid som basförsäkringen.
Du kan försäkra en inkomst upp till 120 000 kronor per månad.

Tilläggsförsäkring – tid

Försäkrar ytterligare 100 ersättningsdagar och börjar betalas ut efter att basförsäkringens 150 ersättningsdagar är slut.

Ersättningen kan högst vara densamma som beloppet som betalats ut från inkomstförsäkringen de första 150 ersättningsdagarna.

Pengar

Det är du själv som ansöker om tilläggsförsäkringarna och betalar premien för dem till Ledarna. Ledarna vidarebefordrar sedan din betalning till Bliwa.

Månadslön Månadskostnad  
  150 dagar 250 dagar
Upp till 80 000 KR Ingår i medlemskapet 148 KR
Upp till 120 000 KR 175 KR 504 KR

Om du har rätt till full a-kassa* kan din totala ersättning, inklusive ersättning från a-kassan, beräknas på upp till cirka 80 procent av din normalinkomst**.

Är du inte medlem i en a-kassa, eller inte har varit medlem tillräckligt länge, kan du få ett grundbelopp från Alfa-kassan eller din a-kassa. Grundbeloppet är som högst 510 kronor per dag före skatt. Inkomstförsäkringen tillsammans med grundbeloppet ger dig en lägre ersättning än om du har full a-kassa.

Om det inkomstintervall som du är försäkrad i är lägre än din genomsnittliga inkomst så baseras ersättningen på den högsta nivån i det inkomstintervall du är försäkrad i.

Om din inkomst höjs så att den ligger inom ett annat försäkringsintervall ska du anmäla detta till Bliwa. Gör du det senast inom 3 månader från det att du fick kännedom om höjningen så slipper du kvalificeringstiden på 12 månader för höjningen.

Du behöver inte betala skatt på ersättningen.

Logga in på Mina sidor för att ansöka om försäkringen:

Mina sidor

Tänk på

För att kunna teckna försäkringarna måste du bo i Sverige. Du kan inte teckna försäkringarna om du är uppsagd eller om du söker arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd. Du kan inte heller teckna försäkringarna om du fyllt 65 år.

För att kunna försäkra en månadsinkomst över 80 000 kronor måste du omfattas av basförsäkringens inkomstintervall upp till 80 000 kronor.

För att kunna få ersättning måste du ha haft försäkringen i 12 månader innan du blir arbetslös. Tänk på att det även gäller om du byter nivå i försäkringen.

Ersättning från inkomstförsäkringen baseras på din normalinkomst. Din normalinkomst räknas ut av a-kassan och bygger på din tidigare lön. Om du har rörliga lönedelar (exempelvis bonus eller liknande) och undrar om dessa inkluderas i din normalinkomst, ta kontakt med a-kassan så hjälper de dig.

Försäkringen gäller längst till månaden du fyller 65 år.

Ordförklaring

* Full a-kassa: Med full a-kassa menas att du har rätt till inkomstrelaterad ersättning från a-kassan. 

** Normalinkomst: Normalinkomsten fastställs av a-kassan och i de flesta fall baseras den på din genomsnittliga inkomst de senaste 12 månaderna.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.