Medlemsförsäkringar Unionen

Här kan du läsa om alla medlemsförsäkringar som Unionen erbjuder i samarbete med Bliwa.

Din trygghet är en central fråga för Unionen. Därför är försäkringar som ger ett fullgott skydd en viktig del i Unionens medlemserbjudande. 

Livförsäkring

Om du skulle dö kan familjen även drabbas ekonomiskt. En livförsäkring kan ge dina närstående ekonomisk trygghet i form av ett engångsbelopp.

Livförsäkring

Familjeskydd

Om du skulle dö kan familjen även drabbas ekonomiskt. Familjeskydd kan ge dina närstående ekonomisk trygghet i form av ett månadsbelopp utbetalt under en längre tid.

Familjeskydd

Sjukförsäkring

En längre tids sjukdom som gör att du inte kan arbeta som tidigare kan vara ekonomiskt påfrestande för dig och din familj. Sjukförsäkringen kompletterar den ersättning du får från ­Försäkringskassan och eventuell kollektivavtalad försäkring.

Sjukförsäkring

Sjukkapital

Om din arbetsförmåga skulle bli nedsatt under en längre tid kommer din inkomst att minska. Med ett sjukkapital kan du få ett ekonomiskt tillskott i form av ett engångsbelopp.

Sjukkapital

Diagnosförsäkring

Drabbas du av en allvarlig sjukdom kan det innebära att du behöver omedelbar ekonomisk hjälp. ­Diagnosförsäkringen kan ge dig ett engångsbelopp.

Diagnosförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Om du råkar ut för ett olycksfall som leder till invaliditet eller medför kostnader kan en olycksfallsförsäkring ge dig ekonomisk ersättning.

Olycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäkring student

Barnförsäkring

Samhällets skydd är sämre för barn än för vuxna. Med Bliwas Barnförsäkring får ditt barn ett ekonomiskt skydd dygnet runt, året om, både vid sjukdom och olycksfall. Försäkringen innehåller även en gravidförsäkring.

Barnförsäkring

Sjukvårdsförsäkring

Det vi på Bliwa ser som den största fördelen med att ha en sjukvårdsförsäkring är vägledning till rätt specialist i varje enskilt fall. Bliwas sjukvårdsförmedling garanterar även snabb kontakt med en privat vårdgivare.

Sjukvårdsförsäkring

Ungdomspaketet

Ungdomspaketet ger dig som är under 31 ett bra grundskydd till ett lågt paketpris. Paketet innehåller fem försäkringar som ger ekonomisk ersättning vid olycksfall, sjukdom och dödsfall.

Ungdomspaketet

Seniorförsäkring

När du har uppnått slutåldern i dina försäkringar i Unionen kan du inte längre ha kvar dem. Då kan du istället teckna en Seniorförsäkring och på så vis behålla ett visst försäkringsskydd.

Seniorförsäkring

Fortsättningsförsäkring

Om du är under 67 år men inte längre kan vara med i gruppförsäkringen, därför att medlemskap eller avtalet upphör, kan du teckna en fortsättningsförsäkring, under förutsättning att du har omfattats av gruppförsäkringen i minst 6 månader.

Fortsättningsförsäkring

Översikt dina försäkringar

Logga in på Mina sidor för att få en översikt över dina försäkringar i Bliwa.

Mina sidor