Våra affärsområden

Bliwas specialitet är personriskförsäkring förpackad som gruppförsäkring. Gruppförsäkring är ett omtänksamt erbjudande från en arbetsgivare som ger var och en av de anställda möjlighet till prisvärda försäkringar efter sina behov.

En gruppförsäkring är en gemensamt upphandlad försäkring för en specifik grupp, där var och en av de försäkrade i gruppen kan få ett individuellt skydd. I en gruppförsäkring delar alla i gruppen på riskerna. Det innebär att försäkring i grupp ofta har mer förmånliga premier för den enskilde, jämfört med individuellt tecknad försäkring. Den förenklade riskprövningen gör det även möjligt att få försäkringen för personer som annars skulle ha svårt att få ett försäkringsskydd till en överkomlig kostnad.

Gentemot förmedlare arbetar Bliwa i fem affärsområden: Gruppförsäkring, Riskförsäkring tjänstepension, Hälsa, Tjänstegrupplivförsäkring och Inkomstförsäkring. Läs mer om dessa nedan.

Gruppförsäkring

En gruppförsäkring i Bliwa Livförsäkring ger ett flexibelt och prisvärt försäkringsskydd som kompletterar det skydd vi har genom lagar och avtal.

En gruppförsäkring i Bliwa kan bestå av:

Riskförsäkring tjänstepension

Bliwas riskförsäkringar för tjänstepension kan innehålla flera olika försäkringar, som kan ge ekonomiskt skydd vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall samt vid dödsfall.

Våra kunder är ofta stora arbetsgivare som vill frilägga riskförsäkringarna i en tjänstepensionsplan eller utöka försäkringsskyddet. Genom Bliwas olika samarbetspartners kan våra riskförsäkringar även erbjudas till mindre arbetsgivare och ingår då normalt i en tjänstepensionsplan.

Bliwas riskförsäkringar för tjänstepension är följande:

Kontakta affarsstod@bliwa.se eller 08-696 22 30 om du vill diskutera hur vi tillsammans kan komplettera tjänstepensionsplanen för era anställda.

Hälsa

Sjukvårdsförsäkring

Det vi på Bliwa ser som den största fördelen med att ha en sjukvårdsförsäkring är vägledning till rätt specialist i varje enskilt fall. Bliwas sjukvårdsförsäkring garanterar naturligtvis även en snabb kontakt med en privat vårdgivare.

Kvalitetssäkrat nätverk
Bliwas medicinska nätverk av vårdgivare är uppbyggt utifrån ett starkt kvalitetskrav. Nätverket innehåller specialister inom samtliga specialistområden som är tillgängliga inom den privat drivna vården i Sverige. Nätverket täcker även det geografiska behovet.

Effektiva vårdprocesser
Det nära samarbetet mellan Bliwa och våra vårdgivare medför ett förenklat arbete. Förtroendet för vårdgivarna leder till förenklade rutiner, möjlighet att utföra undersökningar och behandlingar utan föregående godkännande av Bliwa och därmed utan dröjsmål i behandlingen. Denna effektiva vårdprocess underlättar väsentligt vägen genom vården för kunden.

Rehabilitering
Försäkringen omfattar behandling hos legitimerad sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor. Om din behandlare bedömer det som lämpligt kan behandlingen bytas mot enskild träning med träningsprogram i exempelvis gym eller annan friskvårdsanläggning. Träningsprogrammet ska vara framtaget av ansvarig behandlare.

Förebyggande insatser
Tillsammans med Bliwas sjukvårdsförsäkring erbjuds den försäkrade ett livsstilsverktyg med inriktning på hjärta och kärl. Livsstilsverktyget innefattar riskidentifiering, stöd för förändring och återkommande uppföljning. Försäkringstagare som väljer Premium Extra får även tillgång till en utökad hjärt & kärlutredning.

Bliwa sjukvårdsförsäkring finns i tre nivåer:

  • Bas
  • Premium
  • Premium Extra.

Läs mer om sjukvårdsförsäkringen

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en livförsäkring som arbetsgivaren betalar. Den gäller för i stort sett alla privatanställda tjänstemän mellan 18 och 70 år. När en försäkrad tjänsteman avlider får de efterlevande ett grundbelopp som motsvarar högst 6 prisbasbelopp från försäkringen. Dessutom kan efterlevande barn få ersättning i form av barntillägg.

Den TGL som Bliwa meddelar följer eller bygger på överenskommelsen om TGL mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK, beroende på om arbetsgivaren omfattas av detta kollektivavtal eller inte. Bliwa meddelar även TGL inom andra avtalsområden som till exempel avtalet mellan Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet/SACO.

Läs mer om vad du som arbetsgivare ska tänka på

Kontakta kund@bliwa.se eller 08-696 22 80 om du vill diskutera en tjänstegrupplivförsäkring för era anställda.

Inkomstförsäkring

Bliwas inkomstförsäkring är en gruppförsäkring. Vi vänder oss i första hand till organisationer som vill erbjuda sina medlemmar möjligheten att med en inkomstförsäkring kunna förstärka sin ekonomi under viss period av ofrivillig arbetslöshet.

För den som har en högre inkomst än taket i a-kassan kan inkomstbortfallet vid arbetslöshet bli stort. Med Bliwas inkomstförsäkring kan lönedelar över inkomsttaket i a-kassan försäkras.

Bliwa kan erbjuda olika varianter av inkomstförsäkring. Den vanligaste kompletterar ersättningen från a-kassan så att den totala ersättningen blir cirka 80 procent av lönen under ett visst antal dagar, exempelvis 100. En annan vanlig lösning är att förlänga ersättningstiden med inkomstförsäkring.